CLASSES

HEAT DEEP FOCUS

I løbet af denne time i 38 graders varme vil der fra gang til gang være en ny indgangsvinkel til træningen og styrkning af kroppen. Variation er dermed i højsædet og dermed skabes der altid nye elementer, som kroppen skal forholde sig til. Timen er for alle og ved at holde tempoet lavt, er det muligt at arbejde koncentreret og fokuseret med at styrke kroppen som en sund helhed.

 

 

HEAT SUSPENSION TRAINING

Suspension training er en træningsform med et særligt stort fokus på det funktionelle. Her arbejder man med, af Frømandskorpset, specielt udviklede stropper, i hvilke der er fem håndtag og en fodstrop. Stropperne er designet til at lade hele din krop arbejde, uanset hvilken kropsdel instruktøren fokuserer på. Træningen i stropperne er for alle, da belastningen konstant er defineret af eleven selv, og man kan dermed altid tilpasse det til sit eget niveau. Heat Suspension Training foregår i 38 graders varme.

 

 

HEAT MOBILITY

Mobilitet er et samlende ord for både smidighed og bevægelighed. På en mobility time arbejder eleven i et roligt tempo på at rette kroppen op og på at styrke svage eller skadede områder  i 38 graders varme. Belastningen er konstant lav og fokus ligger på at give eleven mulighed for at gennemføre øvelserne så korrekt og effektivt, som det er muligt.

Med et fysioterapeutisk udgangspunkt er instruktørerne godt klædt på til at rette og vejlede den enkelte elev uanset dennes behov.

ROW

Row er, som navnet indikerer, en træningsform, hvor roning er i centrum. Roning er i al sin enkelthed en intens og samtidigt skånsom træningsform, som dækker både over cardio og styrketræning. En rowtime har en varighed af 60 minutter, i hvilke roergometeret er det væsentligste element, men der er derudover også simple, men krævende øvelser på gulvet, som understøtter bevægelserne i roergometeret.

På en rowtime er intensiteten høj og udfordrende, men samtidigt er det en træningsform, der tilgodeser alle. Skånsomheden kombineret med det høje aktivitetsniveau tilgodeser ligeledes personer med skader, som gør cardiotræning til en problematisk størrelse.

Belastning på bevægeapparatet er lav, og der er ingen stød e.l. som kan gøre f.eks. løb umuligt for mange.

BIKRAM YOGA

Bikram yoga er traditionel hatayoga, som er systematiseret for at holde fast i et konstant forløb i øvelser, som sikrer eleven et fysisk og mentalt udbytte. Udgangspunktet i bikram yoga er altid det samme med sine 26 faste øvelser og to vejrtrækningsøvelser. Derudover foregår bikram yoga i et 40 grader varmt rum, hvilket er med til at hjælpe eleven længere ud i særligt de stræk, som gennemføres i løbet af de 90 minutter, som det hele varer.

Udover at arbejde med stræk, bevægelighed og udholdenhed, er der i bikram yoga et meget vigtigt og stort element af mental udfordring, som skal være med til at lade eleven blive udfordret ikke kun i kroppen, men også i sjælen.

 

 

HELHEDEN

I The Wolfpack Gym anerkender vi, at der ikke findes én træningsform, som kan klare alt for os. Vi er bevidste om, at forskellige former for træning skal kombineres for at holdbare og fornuftige resultater kan opnås og for at vi styrke vores krop som én samlet og sund helhed.

Vi har derfor udvalgt og udviklet de træningsformer, der skal til for at opnå dette. Der er dermed skabt et træningsmiljø, hvor alle vores elever trygt kan gå til hver træningsform med en viden om, at supplementet er godt og sundt for den enkelte elev.

Vi tror netop på, at det er vigtigt at udsætte kroppen for forskellige belastninger i form af forskellige typer af træning, så kroppen både bliver mødt af intens cardio, hård styrketræning, afslappende mobilitetstræning og hvad ellers huset kan byde på.