CLASSES

HEAT SUSPENSION TRAINING

Suspension training er en træningsform med et særligt stort fokus på styrke og funktionalitet. Her arbejder man med, af Frømandskorpset, specielt udviklede stropper, i hvilke der er fem håndtag og en fodstrop. Stropperne er designet til at lade hele din krop arbejde, uanset hvilken kropsdel instruktøren fokuserer på. Træningen i stropperne er for alle, da belastningen konstant er defineret af eleven selv, og man kan dermed altid tilpasse det til sit eget niveau. Heat Suspension Training foregår i 38 graders varme.

ROW

Row er, som navnet indikerer, en træningsform, hvor roning er i centrum. Roning er i al sin enkelthed en intens og samtidigt skånsom træningsform, som dækker både over cardio og styrketræning. En rowtime har en varighed af 60 minutter, i hvilke roergometeret er det væsentligste element, men der er derudover også simple, men krævende øvelser på gulvet, som understøtter bevægelserne i roergometeret.

På en rowtime er intensiteten høj og udfordrende, men samtidigt er det en træningsform, der tilgodeser alle. Skånsomheden kombineret med det høje aktivitetsniveau tilgodeser ligeledes personer med skader, som gør cardiotræning til en problematisk størrelse.

Belastning på bevægeapparatet er lav, og der er ingen stød e.l. som kan gøre f.eks. løb umuligt for mange.

ER DU NY ROER I THE WOLFPACK GYM ? SÅ TRÆN DIN FØRSTE ROW TIME MANDAG ELLER ONSDAG KL 07.15


BIKRAM YOGA

Bikram Yoga er traditionel hatayoga, som er systematiseret for at holde fast i et konstant forløb i øvelser, som sikrer eleven et fysisk og mentalt udbytte. Udgangspunktet i Bikram Yoga er altid det samme med sine 26 faste øvelser og to vejrtrækningsøvelser. Derudover foregår Bikram Yoga i et 40 grader varmt rum, hvilket er med til at hjælpe eleven i de stræk, som gennemføres i løbet af klassen, som strækker sig over 60 eller 90 minutter.

Udover at arbejde med styrke, stræk, bevægelighed og udholdenhed, er der i Bikram Yoga et meget vigtigt og stort element af mental udfordring, som skal være med til at lade eleven blive udfordret ikke kun i kroppen, men også i sjælen

YIN YOGA

Er en stille, meditativ form for yoga, hvor hver stilling typisk holdes i 3-10 minutter. I Yin Yoga er målet at give slip på så meget muskelaktivitet som muligt og at arbejde med at strække dit bindevæv, dine led og at løsne blokeringer i kroppen såvel som i sindet. I The Wolfpack Gym foregår Yin Yoga i et behageligt 35 grader varmt rum, hvilket er med til at hjælpe eleven med at holde kroppen varm og slappe af i strækkene.

HEAT MOBILITY STYRKE

Her arbejder du i et roligt tempo med fokus på styrke og bevægelighed. Vi arbejder med hele bevægeapparatet og giver dig mulighed for at arbejde med en funktionel styrkelse, smidighed og mobiliserende træning af hele kroppen. Vi retter kroppen op og styrker svage eller skadede områder i varmen. Med et fysioterapeutisk udgangspunkt er instruktørerne godt klædt på til at rette og vejlede den enkelte elev uanset dennes behov.

REFORMER

I reformeren arbejdes der på skånsom vis med en styrkelse og smidiggørelse af hele kroppen. Reformeren er et træningsredskab, der er skabt til de traditionelle pilatesøvelser og her hjælper reformeren dig til høj kvalitet og god teknik i din træning uanset niveau.

I løbet af timen bliver der arbejdet med kropskontrol, styrke, smidighed, balance og meget mere. Reformeren henvender sig til alle og egner sig også til personer med skader o.l.

HELHEDEN

I The Wolfpack Gym anerkender vi, at der ikke findes én træningsform, som kan klare alt for os. Vi er bevidste om, at forskellige former for træning skal kombineres for at holdbare og fornuftige resultater kan opnås og for at vi styrke vores krop som én samlet og sund helhed.

Vi har derfor udvalgt og udviklet de træningsformer, der skal til for at opnå dette. Der er dermed skabt et træningsmiljø, hvor alle vores elever trygt kan gå til hver træningsform med en viden om, at supplementet er godt og sundt for den enkelte elev.

Vi tror netop på, at det er vigtigt at udsætte kroppen for forskellige belastninger i form af forskellige typer af træning, så kroppen både bliver mødt af intens cardio, hård styrketræning, mobilitetstræning, smidighed og restitution og hvad huset ellers kan byde på.